Преглед на най-важните национални решения

(Откъс от изготвения от Европейската Комисия Годишен доклад за контрола върху прилагането на общностното право, като информацията относно националната съдебна практика е предоставена от Съда.)

Справка в Прегледа на прилагането на общностното право от националните юрисдикции, приложен към Годишния доклад за контрола върху прилагането на правото на Общността, за периода от 1997 г. до 2002 г. можете да направите на някой от официалните езици към онзи момент.

От 2003 г. той е достъпен само на френски език.

2003 2004 2005 2006 2007

Тази дейност е преустановена през 2008 г.