Fællesskabsrettens anvendelse ved de nationale domstole

(Uddrag af »Årsrapporten om kontrollen med gennemførelsen af fællesskabsretten«, som udarbejdes af Europa-Kommissionen, idet oplysningerne vedrørende national retspraksis leveres af Domstolen)

 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989      
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002              
   

 
   

Siden 2003 er bilagene til Årsberetningen om kontrollen med gennemførelsen af fællesskabsretten hverken blevet offentliggjort i EU-Tidende eller oversat. Bilaget Fællesskabsrettens anvendelse ved de nationale domstole er herefter udelukkende tilgængeligt på fransk.

   
 
   

Denne ordning ophørte i 2008.