Jäsenvaltioiden tuomioistuimet unionin oikeuden soveltajina

(ote komission laatimasta Yhteisön oikeuden soveltamisen valvontaa koskevasta vuosikertomuksesta; kansallista oikeuskäytäntöä koskevat tiedot on saatu unionin tuomioistuimesta)

 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989      
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002              
   

 
   

Vuodesta 2003 alkaen Yhteisön oikeuden soveltamisen valvontaa koskevan vuosikertomuksen liitteitä ei enää julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä eikä käännetä. Yleiskatsaus keskeisiin kansallisten tuomioistuinten päätöksiin on siis saatavilla vain ranskaksi.