Panorama sull'applicazione del diritto comunitario da parte delle autorità giudiziarie nazionali

(Izvilkums no "Ikgadējā ziņojuma par Kopienu tiesību piemērošanas kontroli", ko sagatavojusi Eiropas Komisija, ņemot vērā Tiesas sniegto informāciju par valsts tiesu praksi.)

Pārskats par Kopienu tiesību piemērošanu valstu tiesās, kas pievienots Gada ziņojumam par Kopienu tiesību piemērošanas kontroli attiecībā uz 1997.-2002.gadu, ir pieejams kādā no tā laika oficiālajām valodām.

Kopš 2003. gada tas ir pieejams tikai franču valodā.

2003 2004 2005 2006 2007

Šī darbība tika pārtraukta 2008. gadā.