Overzicht van de toepassing van het gemeenschapsrecht door de nationale rechterlijke instanties

(Uittreksel uit het „Jaarlijks verslag over de controle op de toepassing van het gemeenschapsrecht", opgesteld door de Europese Commissie, waarvoor de informatie over de nationale rechtspraak wordt verstrekt door het Hof van Justitie)

 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989      
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002              
   

 
   

Sinds 2003 worden de bijlagen bij het Jaarlijkse verslag over de controle op de toepassing van het gemeenschapsrecht niet meer gepubliceerd in het Publicatieblad en ook niet meer vertaald. Het Overzicht van de toepassing van het gemeenschapsrecht door de nationale rechterlijke instanties bestaat derhalve alleen nog in het Frans.

   
 
   

Deze activiteit is in 2008 gestaakt.