Sinteză privind aplicarea dreptului comunitar de către jurisdicțiile naționale

(Extras din Raportul anual privind monitorizarea aplicării dreptului comunitar întocmit de Comisia Europeană, informațiile referitoare la jurisprudența națională fiind furnizate de Curtea de Justiție.)

Sinteza privind aplicarea dreptului comunitar de către instanţele naţionale, anexată Raportului anual privind controlul aplicării dreptului comunitar pentru anii 1997-2002 poate fi consultată într-una dintre limbile oficiale din acea perioadă.

Începând cu anul 2003, aceasta nu mai este disponibilă decât în limba franceză.

2003 2004 2005 2006 2007

Această activitate a fost întreruptă în 2008.