Retsvidenskabelige kommentarer til domme

Denne rubrik indeholder henvisninger til retsvidenskabelige kommentarer til domme, der er afsagt af Domstolen, Retten og EU-Personaleretten siden deres oprettelse.

Rubrikken er opdelt i tre dele:

– Den første del omfatter henvisninger til retsvidenskabelige kommentarer til domme, der er afsagt af Domstolen i sager, anlagt før den 1. januar 1989.
Del 1: 1954 – 1988

– Den anden del omfatter henvisninger til retsvidenskabelige kommentarer til domme, der er afsagt af Domstolen og Retten i sager, anlagt mellem den 1. januar 1989 og den 31. december 2004.
Del 2: 1989 – 2004

– Den tredje del omfatter henvisninger til retsvidenskabelige kommentarer til domme, der er afsagt af Domstolen, Retten og EU-Personaleretten i sager, anlagt fra og med den 1. januar 2005.
Del 3: 2005 – …

I hver del er dommene fra hver retsinstans inddelt efter sagsnummer, mens henvisningerne til retsvidenskabelige kommentarer er inddelt kronologisk efter datoen for kommentarens offentliggørelse. I slutningen af hver del findes en kronologisk fortegnelse over samtlige kommenterede domme, der gør det muligt for læseren med lethed at finde sagsnummeret vedrørende en dom, for hvilken han kun kender datoen for dommens afsigelse.

Da der er tale om et pdf-dokument (Portable Document Format), er det muligt at bevæge sig rundt i dokumentet ved hjælp af »bookmarks«.

 Selv om dette værk kun findes på fransk, gengives hver henvisning på originalsproget.