Oikeuskirjallisuudessa esiintyvät tuomioita koskevat kommentaarit

Tämä osasto sisältää viittaukset oikeuskirjallisuudessa esiintyviin kommentaareihin, jotka koskevat unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen sekä virkamiestuomioistuimen tuomioita kyseisten tuomioistuinten perustamisesta lähtien.

Tämä osasto jakautuu kolmeen osaan:

- Ensimmäinen osa sisältää viittaukset oikeuskirjallisuudessa esiintyviin kommentaareihin, jotka koskevat unionin tuomioistuimen julistamia tuomioita asioissa, jotka ovat tulleet vireille ennen 1.1.1989.
Osa 1: 1954 - 1988

- Toinen osa sisältää viittaukset oikeuskirjallisuudessa esiintyviin kommentaareihin, jotka koskevat unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen julistamia tuomioita asioissa, jotka ovat tulleet vireille 1.1.1989 ja 31.12.2004 välisenä aikana.
Osa 2: 1989 - 2004

- Kolmas osa sisältää viittaukset oikeuskirjallisuudessa esiintyviin kommentaareihin, jotka koskevat unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen sekä virkamiestuomioistuimen julistamia tuomioita asioissa, jotka ovat tulleet vireille 1.1.2005 alkaen.
Osa 3: 2005 - ...

Kussakin osassa tuomiot on kunkin tuomioistuimen osalta lueteltu asianumeron mukaisessa järjestyksessä, kun taas viittaukset kommentaareihin on lueteltu aikajärjestyksessä ilmestymisajankohdan mukaan. Kunkin osan lopussa on aikajärjestyksessä oleva taulukko kaikista tuomioista, joita on kommentoitu, ja kyseinen taulukko auttaa lukijaa löytämään helposti sen tuomion numeron, jonka osalta hänellä on tiedossaan ainoastaan tuomion päivämäärä.

PDF-muodossa (Portable Document Format) olevassa asiakirjassa liikuttaessa voidaan käyttää kirjanmerkkejä (bookmarks).

Huomio! Vaikka tämä asiakirja on saatavilla ainoastaan ranskankielisenä, kaikki viittaukset esitetään alkuperäiskielisinä.