Az ítéletekhez kapcsolódó kommentárok jegyzéke

Ez a rovat a Bíróságnak, a Törvényszéknek és a Közszolgálati Törvényszéknek a fennállásuk óta hozott ítéleteihez kapcsolódó tanulmányokra vonatkozó hivatkozásokat tartalmazza.

A rovat három részre tagolódik:

- Az első rész a Bíróságnak az 1989. január 1-jét megelőzően elé terjesztett ügyekben hozott ítéleteihez kapcsolódó tanulmányokra vonatkozó hivatkozásokat tartalmazza.
1. rész: 1954 - 1988

- A második rész a Bíróságnak és a Törvényszéknek az 1989. január 1-je és 2004. december 31-e között eléjük terjesztett ügyekben hozott ítéleteihez kapcsolódó tanulmányokra vonatkozó hivatkozásokat tartalmazza.
2. rész: 1989 - 2004

- A harmadik rész a Bíróságnak, a Törvényszéknek, valamint a Közszolgálati Törvényszéknek a 2005. január 1-jét követően eléjük terjesztett ügyekben hozott ítéleteihez kapcsolódó tanulmányokra vonatkozó hivatkozásokat tartalmazza.
3. rész: 2005 - ...

Az ítéletek mindegyik részben mindhárom bíróság esetében az ügyszám szerinti sorrendben, míg a tanulmányokra vonatkozó hivatkozások a megjelenésük időrendi sorrendjében szerepelnek. Mindegyik rész végén található egy - a tanulmányok tárgyát képező ítéleteket tartalmazó - időrendi táblázat, amely lehetővé teszi az olvasó számára, hogy könnyen megtalálja az olyan ítéletek ügyszámát, amelyeknek csupán a kihirdetési időpontját ismeri.

PDF (Portable Document Format) formátumú dokumentumokról lévén szó, az ezeken belüli navigálás a „bookmarks" segítségével oldható meg.

Figyelem! Bár ez az összeállítás csak francia nyelven létezik, valamennyi hivatkozás az eredeti nyelvén szerepel.