Doktrinos straipsniai, susiję su sprendimais

Šioje rubrikoje pateikiamos doktrinos straipsnių, susijusių su Teisingumo Teismo, Bendrojo Teismo ir Tarnautojų teismo sprendimais, priimtais nuo šių teismų įsteigimo, nuorodos.

Rubrika suskirstyta į tris dalis:

- Pirmoje dalyje pateikiamos doktrinos straipsnių, susijusių su Teisingumo Teismo sprendimais, paskelbtais iki 1989 m. sausio 1 d. pradėtose bylose, nuorodos.
1 dalis: 1954 - 1988

- Antroje dalyje pateikiamos doktrinos straipsnių, susijusių su Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo sprendimais bylose, pradėtose laikotarpyje tarp 1989 m. sausio 1 d. ir 2004 m. gruodžio 31 d., nuorodos.
2 dalis 1989 - 2004

- Trečioje dalyje pateikiamos doktrinos straipsnių, susijusių su Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo bei Tarnautojų teismo sprendimais bylose, pradėtose po 2005 m. sausio 1 d., nuorodos.
3 dalis: 2005 - ...

Kiekvienoje dalyje kiekvieno teismo sprendimai išdėstyti eilės tvarka pagal bylos numerį, o straipsnių nuorodos pateikiamos chronologine paskelbimo tvarka. Kiekvienos dalies pabaigoje visų sprendimų chronologinis sąrašas suteikia galimybę skaitytojui nesunkiai rasti bylos numerį, net jeigu jam žinoma tik sprendimo data.

Paiešką PDF formato (Portable Document Format) dokumente galima atlikti naudojant, „bookmarks" funkciją.

Dėmesio! Nors šis dokumentas yra prieinamas tik prancūzų kalba, kiekviena nuoroda pateikiama originalo kalba.