Doktrīnā sniegtie spriedumu komentāri

Šajā sadaļā ir iekļautas atsauces uz doktrīnā sniegtajiem komentāriem par Tiesas, Vispārējās tiesas un Civildienesta tiesas spriedumiem kopš šo tiesu izveides.

Šī sadaļa iedalīta trijās daļās:

- Pirmajā daļā ir atsauces uz doktrīnā sniegtajiem komentāriem par Tiesas spriedumiem, kas pasludināti lietās, kuras iesniegtas līdz 1989. gada 1. janvārim neieskaitot.
1. daļa: 1954. - 1988. gads

- Otrajā daļā ir atsauces uz doktrīnā sniegtajiem komentāriem par Tiesas un Vispārējās tiesas spriedumiem lietās, kas iesniegtas no 1989. gada 1. janvāra līdz 2004. gada 31. decembrim.
2. daļa: 1989. - 2004. gads

- Trešajā daļā ir atsauces uz doktrīnā sniegtajiem komentāriem par Tiesas un Vispārējās tiesas, kā arī Civildienesta tiesas spriedumiem lietās, kas iesniegtas kopš 2005. gada 1. janvāra.
3. daļa: 2005. gads - ...

Katrā daļā katras tiesas spriedumi ir sakārtoti secīgi pēc lietas numuriem, savukārt atsauces uz komentāriem ir sakārtotas hronoloģiski pēc to sniegšanas. Katras daļas beigās ir iekļauts visu komentēto spriedumu hronoloģiskais rādītājs, pēc kura lasītājs var viegli atrast lietas numuru spriedumam, kuram zina tikai datumu.

Dokumentus PDF (Portable Document Format) formātā var pārlūkot, izmantojot grāmatzīmes (bookmarks).

Uzmanību! Lai gan šis darbs ir pieejams tikai franču valodā, visas atsauces šeit ir iekļautas oriģinālvalodā.