Comentarii din doctrină referitoare la hotărârile Curții

Această rubrică conține trimiterile la comentariile din doctrină referitoare la hotărârile Curții de Justiție, ale Tribunalului și ale Tribunalului Funcției Publice, începând de la data înființării acestor instanțe.

Rubrica este împărțită în trei părți:

- Prima parte cuprinde trimiterile la comentariile din doctrină referitoare la hotărârile Curții de Justiție pronunțate în cauzele introduse înainte de 1 ianuarie 1989.
Partea 1: 1954-1988

- Cea de-a doua parte cuprinde trimiterile la comentariile din doctrină referitoare la hotărârile Curții de Justiție și ale Tribunalului pronunțate în cauzele introduse între 1 ianuarie 1989 și 31 decembrie 2004.
Partea 2: 1989-2004

- Cea de-a treia parte cuprinde trimiterile la comentariile din doctrină referitoare la hotărârile Curții de Justiție și ale Tribunalului, precum și la cele ale Tribunalului Funcției Publice, pronunțate în cauzele introduse după 1 ianuarie 2005.
Partea 3: 2005- ...

În fiecare dintre părțile menționate, hotărârile sunt clasificate, pentru fiecare instanță, după numărul cauzei, în timp ce trimiterile la comentarii sunt clasificate în ordinea cronologică a apariției. La sfârșitul fiecărei părți, un tabel cronologic al tuturor hotărârilor adnotate permite cititorului să regăsească ușor numărul cauzei în care a fost pronunțată o hotărâre cu privire la care nu cunoaște decât data pronunțării.

Fiind vorba despre documente în format PDF (Portable Document Format), parcurgerea acestora este posibilă cu ajutorul "bookmarks".

Atenție! Deși această lucrare nu este disponibilă decât în limba franceză, fiecare trimitere este redată în limba în care a fost redactată.