Komentarji sodb

V tej rubriki so navedeni podatki o komentarjih sodb Sodišča, Splošnega sodišča in Sodišča za uslužbence od njihove ustanovitve naprej.

Rubrika je razdeljena na tri dele:

- v prvem delu so podatki o komentarjih sodb Sodišča, razglašenih v zadevah, vloženih pred 1. januarjem 1989;
1. del: 1954–1988

- v drugem delu so podatki o komentarjih sodb Sodišča in Splošnega sodišča v zadevah, vloženih med 1. januarjem 1989 in 31. decembrom 2004;
2. del: 1989–2004

- v tretjem delu so podatki o komentarjih sodb Sodišča, Splošnega sodišča ter Sodišča za uslužbence, vloženih od 1. januarja 2005 naprej.
3. del: od 2005 naprej

V vsakem delu so sodbe vsakega sodišča razvrščene po opravilni številki zadeve, medtem ko so podatki o komentarjih razvrščeni po kronološkem vrstnem redu njihovega izida. Na koncu vsakega dela se nahaja kronološka razpredelnica vseh komentiranih sodb, ki bralcu omogoča, da brez težav najde številko zadeve sodbe, pa čeprav pozna samo njen datum.

Znotraj dokumenta v PDF (Portable Document Format) obliki se je mogoče premikati s pomočjo oznake „bookmarks“.

Opozorilo: čeprav je ta dokument na voljo samo v francoščini, je vsak podatek povzet v njegovem originalnem jeziku.