Kommentarer i doktrinen avseende domar

Denna rubrik innehåller hänvisningar till kommentarer i doktrinen som rör domar som har meddelats av domstolen, tribunalen och personaldomstolen sedan dessa inrättats.

Rubriken är uppdelad i tre delar:

- Den första delen omfattar hänvisningar till kommentarer i doktrinen som rör domar som domstolen har meddelat i mål som anhängiggjorts före den 1 januari 1989.
Del 1: 1954 - 1988

- Den andra delen omfattar hänvisningar till kommentarer i doktrinen som rör domar som domstolen och tribunalen har meddelat i mål som anhängiggjorts mellan den 1 januari 1989 och den 31 december 2004.
Del 2: 1989 - 2004

- Den tredje delen omfattar hänvisningar till kommentarer i doktrinen som rör domar som domstolen, tribunalen och personaldomstolen har meddelat i mål som anhängiggjorts från och med den 1 januari 2005.
Del 3: 2005 - ...

I varje del har domarna för varje domstol sorterats enligt målnummer, medan hänvisningarna till kommentarer i doktrinen har sorterats efter vilken dag verken har publicerats. I slutet av varje del finns en kronologisk förteckning över samtliga berörda domar som gör det möjligt att lätt ta reda på målnumret om man endast vet vilken dag domen i målet meddelades.

I pdf-dokumentet (Portable Document Format) går det att förflytta sig inom dokumentet med hjälp av "bookmarks".

Obs! Även om detta verk endast finns på franska, återges varje hänvisning på originalspråket