CURIA
rss
täppisotsing
Reflets

"Reflets": Kiirteave Euroopa Liidu vaatepunktist huvi pakkuvate õiguslike arengute kohta.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  2014 2015 2016
N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1  N° 1  N° 1
N° 2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2  N° 2 N° 2  N° 2 N° 2
  N° 3 N° 3 N° 3 N° 3 N° 3 N° 3   N° 3 N° 3   N° 3   N° 3 N° 3 N° 3 N° 3  

 

eabeotsingu ja dokumentatsiooni peadirektoraat koostab selle teabe kiirelt prantsuse keeles.
Alates 2010. aastast tagab Euroopa Liidu Kõrgema halduskohtu pädevusega Riiginõukogude ja Kõrgemate Kohtute Assotsiatsioon (Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne a.i.s.b.l. / Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union i.n.p.a ) teabe tõlkimise inglise keelde.

.