Юрисдикции на държавите-членки на Европейския съюз

Правораздавателните системи към 1 януари 2007 година Национална и международна съдебна практика

 Национална и международна съдебна практика

Изданието „Юрисдикциите на държавите членки на Европейския съюз" е предназначено за практикуващите юристи, университетските преподаватели, студентите, предприятията, както и за всички лица, които все по-често са изправени пред възможността споровете им да се разглеждат от чуждестранна юрисдикция.

Изданието предлага на читателя панорамен поглед върху юрисдикциите и производствата в „Европа на правосъдието", като съдържа описание на правораздавателните системи на всяка от 27-те държави-членки на Европейския съюз.

Освен това то включва графично представяне на националните юрисдикции и конкретни библиографски справки.

Довчера само работен документ за вътрешно ползване в Съда на Европейския съюз, понастоящем това издание се предоставя на широката общественост, за да я запознае с данни, които рядко могат да се открият събрани в единна публикация.