Soudy členských států Evropské unie

Stav soudních systémů k 1. lednu 2007 Soudy členských států Evropské unie

Soudy členských států Evropské unie 

Publikace Soudy členských států Evropské unie je určena právníkům, vysokoškolským učitelům, studentům, podnikům, jakož i jednotlivcům, kteří se stále častěji setkávají s delokalizací sporů.  

Tato publikace, která čtenářům nabízí přehled soudů a řízení v oblasti Evropy spravedlnosti, poskytuje popis soudních systémů v každém z 27 členských států Evropské unie.

Obsahuje navíc grafickou prezentaci vnitrostátních soudů a specifické bibliografické údaje.

Tento průvodce, jenž byl doposud pouhou interní pracovní pomůckou Soudního dvora Evropské unie, je nyní zpřístupněn široké veřejnosti, které je tímto umožněno sdílet informace, které byly v ucelené podobě prezentovány jen ojediněle.