De nationale retter i medlemsstaterne i Den Europæiske Union

Status over retssystemerne pr. 1. januar 2007  De nationale retter i medlemsstaterne i Den Europæiske Union

De nationale retter i medlemsstaterne i Den Europæiske Union 

Les Juridictions des États membres de l'Union européenne henvender sig til praktiserende jurister, universitetsfolk, studerende og til virksomheder såvel som til borgerne, som i højere og højere grad står over for en decentralisering af tvister.

Værket, som tilsigter at give læseren et overblik over retsinstanserne og procedurerne i den europæiske retsverden, indeholder en beskrivelse af retssystemerne i de 27 medlemsstater i Den Europæiske Union.

Det indeholder bl.a. en grafisk præsentation af de nationale retsinstanser og specifikke bibliografiske angivelser.

Denne guide, som tidligere blot var et internt arbejdsredskab for Den Europæiske Unions Domstol, udgives nu til offentligheden for at udbrede informationer, som kun sjældent har været genstand for en samlet fremstilling.