Euroopa Liidu liikmesriikide kohtud

Kohtusüsteemid 1. jaanuari 2007. aasta seisuga Euroopa Liidu liikmesriikide kohtud

Euroopa Liidu liikmesriikide kohtud

Väljaanne „Les Juridictions des États membres de l'Union européenne" (Euroopa Liidu liikmesriikide kohtud) on suunatud õigusvaldkonna asjatundjatele, ülikoolide õppejõududele, üliõpilastele, ettevõtjatele ning kodanikele, kes puutuvad järjest enam kokku kohtumenetluste üleviimisega teistesse riikidesse.

Selles teoses, mille eesmärk on anda lugejale ülevaade kohtutest ja kohtumenetlustest Euroopa õigusruumis, on kirjeldatud kõigi 27 Euroopa Liidu liikmesriigi kohtusüsteeme.

Lisaks sisaldab see liikmesriikide kohtusüsteemide skemaatilist esitust ning spetsiifilisi bibliograafilisi viiteid.

See juhend, mis oli varem ainult Euroopa Liidu Kohtu sisene töövahend, on nüüd avalikkusele kättesaadav jagamaks teavet, mida on harva võimalik leida ühtede kaante vahele kogutuna.