Unionin jäsenvaltioiden tuomioistuimet

Tuomioistuinjärjestelmien tila 1.1.2007 EU:n jäsenvaltioiden tuomioistuimet

EU:n jäsenvaltioiden tuomioistuimet

Les Juridictions des États membres de l'Union européenne -teos on suunnattu juridiikan ammattilaisille, yliopisto-opettajille, opiskelijoille, yrityksille sekä yksityishenkilöille, jotka joutuvat yhä useammin oikeudenkäyntien osapuoliksi ulkomailla.


Teoksen tavoitteena on antaa lukijalle yleiskuva eurooppalaisista tuomioistuimista ja tuomioistuinmenettelyistä. Se sisältää kuvauksen jokaisen Euroopan unionin 27 jäsenvaltion tuomioistuinjärjestelmästä.


Teos sisältää myös graafisen esityksen kansallisista tuomioistuimista sekä bibliografisia tietoja.


Opas oli aiemmin Euroopan unionin tuomioistuimen sisäinen työväline, ja sen sisällöstä oli tarjolla vain harvoja kokonaisesityksiä. Nyt opas on yleisesti saatavilla.