Europos Sąjungos valstybių narių teismai

Teismų sistemos 2007 m. sausio 1 d. Europos Sąjungos valstybių narių teismai

Europos Sąjungos valstybių narių teismai

Les Juridictions des États membres de l'Union européenne skirtas teisės praktikams, universitetams, studentams, įmonėms bei asmenims, vis dažniau susiduriantiems su ginčų nagrinėjimo delokalizacija.

Šiame darbe, kuris skirtas padėti skaitytojui susipažinti su Europoje egzistuojančiais teismais ir teisminėmis procedūromis, aprašomos visos 27 Europos Sąjungos valstybių narių teismų sistemos.

Be to, nacionalinių teismų struktūra jame pavaizduota grafiškai ir pateikiant bibliografinių nuorodų.

Vakar dar buvęs paprasčiausias Europos Sąjungos Teisingumo Teismo vidaus darbo įrankis, šiandien šis informacijos, kurią nedažnai galima rasti viename leidinyje, gidas pateikiamas plačiajai visuomenei.