Eiropas Savienības dalībvalstu tiesas

Tiesu sistēmu stāvoklis 2007. gada 1. janvārī  Eiropas Savienības dalībvalstu tiesas

Eiropas Savienības dalībvalstu tiesas  

Izdevums Eiropas Savienības dalībvalstu tiesas ir paredzēts tiesību speciālistiem, universitāšu pasniedzējiem, studentiem, uzņēmumiem, kā arī privātpersonām, kas arvien vairāk un vairāk sastopas ar strīdu izskatīšanas vietu maiņu.

Tā kā ar šo izdevumu lasītājam ir paredzēts piedāvāt vispārēju ieskatu par tiesām un procedūrām tiesiskā Eiropā, tajā ir piedāvāts 27 Eiropas Savienības dalībvalstu tiesu sistēmu apraksts.

Turklāt tajā ir ietverts grafisks valsts tiesu attēlojums un īpašas bibliogrāfiskas norādes.

Vēl vakar šī rokasgrāmata bija vienkāršs darba dokuments iekšējai lietošanai Eiropas Savienības Tiesā, bet šodien, lai dalītos informācijā, kas reti ir tikusi sniegta apkopotā veidā, tā ir pieejama plašai sabiedrībai.