Gerechtelijke instanties van de lidstaten van de Europese Unie

Overzicht van de rechtspleging op 1 januari 2007 Gerechtelijke instanties van de lidstaten van de Europese Unie

Gerechtelijke instanties van de lidstaten van de Europese Unie

Les Juridictions des États membres de l'Union européenne is gericht op praktijkjuristen, academici, studenten, ondernemingen en ook op de justitiabelen, die steeds vaker te maken krijgen met geschillenbeslechting door andere rechters dan die van hun eigen land.

Het boek wil de lezer een panoramisch overzicht bieden van de rechterlijke instanties en procedures in het Europa van de gerechtigheid. Het geeft een beschrijving van de rechtspleging in alle 27 lidstaten van de Europese Unie.

Het bevat verder een grafische presentatie van de nationale rechtspraakstelsels en specifieke bibliografische gegevens.

Wat tot voor kort nog een intern hulpmiddel was bij het werk van het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt thans in de vorm van deze gids onder het grote publiek verspreid om informatie te bieden waarvan nog maar zelden een totaaloverzicht is gegeven.