Sądownictwo państw członkowskich Unii Europejskiej

Systemy sądownictwa na dzień 1 stycznia 2007 r. Sądownictwo państw członkowskich Unii Europejskiej

Sądownictwo państw członkowskich Unii Europejskiej

Pozycja Systemy sądownictwa państw członkowskich Unii Europejskich jest adresowana zarówno do osób wykonujących zawody prawnicze, pracowników naukowych, studentów, przedsiębiorców, jak i wszystkich innych osób, które zetknęły się z postępującą tendencją do rozszerzania się terytorialnego zakresu sporów.

Praca ta mająca na celu przekrojową prezentację europejskich systemów i postępowań sądowych opisuje system sądowy każdego z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej.

Pozycja ta zawiera ponadto graficzne przedstawienie krajowych systemów sądowych oraz szczegółowe wskazówki bibliograficzne.

Do niedawna narzędzie pracy do wewnętrznego użytku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przewodnik ten jest dziś udostępniony szerokiemu kręgowi czytelników w celu przekazania informacji, które jedynie sporadycznie były prezentowane w całościowym ujęciu.