Súdy členských štátov Európskej únie

Stav súdnych systémov k 1. januáru 2007 Súdy členských štátov Európskej únie

 Súdy členských štátov Európskej únie

Publikácia Súdy členských štátov Európskej únie je adresovaná právnikom z povolania, univerzitným činiteľom, študentom, podnikateľom, ako aj osobám podliehajúcim súdnej právomoci stále viac a viac konfrontovaným s cezhraničným prvkom v spore.

Toto dielo, ktorého cieľom je ponúknuť čitateľovi panoramatický pohľad na súdy a konania v Európe spravodlivosti, ponúka popis súdnych systémov každého z 27 členských štátov Európskej únie.

Okrem toho obsahuje grafickú prezentáciu vnútroštátnych súdov a osobitné bibliografické údaje.

Tento sprievodca, ktorý bol doposiaľ iba vnútornou pracovnou pomôckou Súdneho dvora Európskej únie, je odteraz dostupný širokej verejnosti s cieľom sprístupniť informácie, ktoré boli len ojedinele súhrnne spracované.