Sodišča držav članic Evropske unije

Stanje sodnih sistemov 1. januarja 2007 Sodišča držav članic Evropske unije

Sodišča držav članic Evropske unije

Publikacija Les Juridictions des États membres de l'Union européenne je namenjena pravnim strokovnjakom, univerzitetnim učiteljem, študentom, podjetjem ter posameznikom, ki se vse pogosteje srečujejo s tem, da o sporih ne odločajo njihova nacionalna sodišča.

Delo omogoča bralcu pregled sodnih organov in postopkov v Evropi pravičnosti, saj vsebuje opis sodnih sistemov vsake od 27 držav članic Evropske unije.

Poleg tega vsebuje grafično predstavitev nacionalnih sodnih organov in specifične bibliografske oznake.

Ta vodnik, pred kratkim še preprost notranji delovni pripomoček Sodišča Evropske unije, je zdaj razširjen pri javnosti in se uporablja za posredovanje informacij, ki so bile le redko predmet skupne predstavitve.