Česká republika

Instituce / Institutions

Prezident / Présidence de la République / Presidency of the Republic

Poslanecká sněmovna / Chambre des Députés / Chamber of Deputies 

Senát / Sénat / Senate

Úřad vlády / Gouvernement / Government

Ministerstvo spravedlnosti / Ministère de la justice / Ministry of Justice

Ministerstvo vnitra / Ministère de l'Intérieur/ Ministry of Interior 

Ministerstvo zahraničních věcí / Ministère des affaires étrangères / Ministry of Foreign Affairs

  

Zákonodárstvi - Judikatura / Législation - Jurisprudence / Legislation - Case Law

Ústava České republiky / Constitution de la République Tchèque / Constitution of the Czech Republic

Listina základních práv a svobod / Charte des droits et libertés fondamentaux / Charter of Fundamental Rights and Basic Freedoms 

Sbírka zákonů (Ministerstvo vnitra) / Journal officiel (Ministère de l'intérieur) / Official Journal (Ministry of Interior)

Oficiální server českého soudnictví / Portail de la justice / Official server of Czech judicial system

Ústavní soud / Cour constitutionnelle / Constitutional Court

Nejvyšší soud / Cour suprême / Supreme Court

Nejvyšší správní soud / Cour suprême administrative / Supreme Administrative Court