Oikeustapauskokoelman kuvaus

Oikeustapauskokoelma julkaistaan unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestysten mukaisesti Euroopan unionin virallisilla kielillä. Oikeustapauskokoelma on Euroopan unionin tuomioistuimeen kuuluvien tuomioistuinten oikeuskäytännön virallinen julkaisuväline.

 

Oikeustapauskokoelman osat

Oikeustapauskokoelman osat olivat 1.9.2016, joka on päivä, jona virkamiestuomioistuimen toimivalta siirrettiin unionin yleiselle tuomioistuimelle, saakka yleinen oikeustapauskokoelma, johon sisältyy unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytäntö, sekä henkilöstöasioiden oikeustapauskokoelma, johon sisältyy unionin yleisen tuomioistuimen ja virkamiestuomioistuimen oikeuskäytäntö henkilöstöasioissa.

Oikeuskäytäntö (unionin yleisen tuomioistuimen ja unionin tuomioistuimen henkilöstöasioissa antamat ratkaisut mukaan lukien) julkaistaan 1.9.2016 lähtien yksinomaan yleisessä oikeustapauskokoelmassa.

 

Paperimuotoinen oikeustapauskokoelma

Yleinen oikeustapauskokoelma on julkaistu paperimuotoisena vuoteen 2011 ja henkilöstöasioiden oikeustapauskokoelma vuoteen 2009 asti. Näitä ajankohtia edeltävänä ajanjaksona paperimuotoinen oikeustapauskokoelma on ainoa virallisjulkaisu. Se on edelleen saatavissa Euroopan unionin julkaisutoimistosta. Oikeustapauskokoelmassa julkaistut ratkaisut ovat saatavissa myös pdf-muotoisina EUR-Lex-sivustolta.

Yleinen oikeustapauskokoelma on julkaistu 1.1.2012 lähtien ja henkilöstöasioiden oikeustapauskokoelma 1.1.2010 lähtien ainoastaan sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolla (virallisjulkaisu, jonka katselu on maksutonta). EUR-Lex-sivustolla julkaistuun oikeustapauskokoelmaan pääsee myös tältä sivustolta.

Sähköinen oikeustapauskokoelma muodostuu tuomioistuinten ratkaisuista, joiden yhteydessä julkaistaan pdf-muotoisena myös mahdollinen julkisasiamiehen ratkaisuehdotus. Oikeustapauskokoelmaan on kyseisten asiakirjojen hakemisen helpottamiseksi lisätty myös muita tietoja sekä hyperlinkeillä varustettuja html-versioita. Kyseiset tiedot eivät sisälly sähköiseen oikeustapauskokoelmaan, eivätkä ne ole virallisia.

 

Oikeustapauskokoelma Curia-sivustolla

Oikeustapauskokoelman etusivulla asiakirjat esitetään asiakohtaisesti ryhmiteltyinä ratkaisujen mukaisessa aikajärjestyksessä.

Aikajärjestyksen mukaisessa taulukossa kuvake on linkki viralliseen asiakirjaan ja kuvake on linkki EUR-Lex-tietokannassa julkaistuun bibliografiset tiedot sisältävään asiakirjaan.

Harmaa  kuvake merkitsee , ettei virallinen asiakirja ole vielä saatavissa haetulla kielellä.

Aikajärjestyksen mukaiseen taulukkoon lisätään tiedonhaun helpottamiseksi myös tietoja mahdollisesta muutoksenhausta, uudelleenkäsittelystä tai virheen korjaamisesta sekä linkkejä Curia-tietokantaan.

 

Oikeuskäytännön julkaisukriteerit oikeustapauskokoelmassa

Unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisujen julkaisukriteerit ovat sähköisessä oikeustapauskokoelmassa edelleen samat kuin paperimuotoisena julkaistussa oikeustapauskokoelmassa.

Unionin tuomioistuin

Oikeustapauskokoelmassa julkaistaan siten 1.5.2004 lähtien

  • täysistunnossa annetut tuomiot ja suuren jaoston tuomiot
  • viiden tuomarin jaostojen ja kolmen tuomarin jaostojen tuomiot ennakkoratkaisupyyntöä koskevissa asioissa
  • viiden tuomarin jaostojen ja kolmen tuomarin jaostojen tuomiot muissa kuin ennakkoratkaisupyyntöä koskevissa asioissa, jotka on ratkaistu julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksen kanssa, ja
  • SEUT 218 artiklan 11 kohdan nojalla annetut lausunnot.

Jollei asianomainen ratkaisukokoonpano toisin päätä, oikeustapauskokoelmassa ei siis lähtökohtaisesti enää julkaista

  • kolmen tai viiden tuomarin jaostojen tuomioita muissa kuin ennakkoratkaisupyyntöä koskevissa asioissa, jotka on ratkaistu ilman julkisasiamiehen ratkaisuehdotusta, ja
  • määräyksiä.

Kolmen tai viiden tuomarin jaostot ovat lisäksi syyskuusta 2011 lähtien voineet poikkeustapauksissa päättää, ettei ennakkoratkaisupyyntöön annettua tuomiota julkaista oikeustapauskokoelmassa.

Unionin yleinen tuomioistuin

Jollei asianomainen ratkaisukokoonpano toisin päätä, oikeustapauskokoelmassa julkaistaan syyskuusta 2005 lähtien

  • suuren jaoston tuomiot
  • viiden tuomarin jaostojen tuomiot.

Kolmen tuomarin jaostojen tuomioiden julkaisemisesta päättää kussakin tapauksessa asianomainen ratkaisukokoonpano.

Yhden tuomarin kokoonpanossa annettuja unionin yleisen tuomioistuimen tuomioita ja lainkäyttöasioissa annettuja määräyksiä ei julkaista oikeustapauskokoelmassa, jollei toisin päätetä.

Eräät ratkaisut voidaan julkaista otteina.

 

Tietoja ratkaisuista, joita ei julkaista oikeustapauskokoelmassa

Ratkaisuihin, joita ei edellä mainittujen sääntöjen perusteella julkaista oikeustapauskokoelmassa, pääsee kuitenkin tutustumaan tämän sivuston osiossa ”Oikeuskäytäntö” niillä kielillä, joilla ne ovat saatavissa, eli oikeudenkäyntikielellä ja päätösneuvottelun kielellä.

Yleiseen oikeustapauskokoelmaan sisältyy myös tietoja näistä ratkaisuista.

 

Henkilöstöasioiden oikeustapauskokoelma

Unionin yleinen tuomioistuin

Henkilöstöasioissa muutoksenhaun johdosta annetut unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisut julkaistiin 31.8.2016 saakka henkilöstöasioiden oikeustapauskokoelmassa tiivistelminä kaikilla virallisilla kielillä ja lyhentämättöminä oikeudenkäyntikielellä. Ne voitiin myös julkaista yleisessä oikeustapauskokoelmassa kaikilla virallisilla kielillä.

Henkilöstöä koskevissa riita-asioissa annetut unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisut julkaistaan 1.9.2016 lähtien yleisessä oikeustapauskokoelmassa edellä vahvistettujen kriteerien mukaisesti.

Virkamiestuomioistuin

Virkamiestuomioistuimen antamat ratkaisut julkaistiin 31.8.2016 saakka henkilöstöasioiden oikeustapauskokoelmassa tiivistelminä kaikilla virallisilla kielillä sekä lyhentämättöminä oikeudenkäyntikielellä ja päätösneuvottelun kielellä.

Ratkaisut, joilla on yleistä merkitystä, julkaistiin lyhentämättöminä myös muilla virallisilla kielillä.

 

Viralliset kielet

Unionin viralliset kielet ovat seuraavat:

1.1.1952 lähtien:

saksa, ranska, italia ja hollanti

1.1.1973 lähtien:

tanska, englanti ja iiri

1.1.1981 lähtien:

kreikka

1.1.1986 lähtien:

espanja ja portugali

1.1.1995 lähtien:

suomi ja ruotsi

1.5.2004 lähtien:

tšekki, viro, latvia, liettua, unkari, malta, puola, slovakki ja sloveeni

1.1.2007 lähtien:

bulgaria ja romania

1.7.2013 lähtien:

kroaatti

Väliaikaisista poikkeustoimenpiteistä on säädetty maltan osalta 30.4.2007 saakka neuvoston asetuksilla (EY) N:o 930/2004 ja (EY) N:o 1738/2006 sekä iirin osalta 31.12.2021 saakka neuvoston asetuksilla N:o 920/2005 ja N:o 2015/2264.