Prezentarea Repertoriului

În temeiul Regulamentelor de procedură ale Curții de Justiție și Tribunalului, Repertoriul jurisprudenței se publică în limbile oficiale ale Uniunii Europene. Repertoriul reprezintă publicarea oficială a jurisprudenței instanțelor care compun Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

 

Structura Repertoriului 

Până la 1 septembrie 2016, data transferului către Tribunal a competenței Tribunalului Funcției Publice, Repertoriul jurisprudenței era compus din Repertoriul general, care conținea jurisprudența Curții de Justiție și a Tribunalului, și din Repertoriul funcției publice, care conținea jurisprudența în materia funcției publice a Tribunalului și a Tribunalului Funcției Publice.,

După 1 septembrie 2016, jurisprudența (inclusiv deciziile Tribunalului și ale Curții în materia funcției publice) se publică exclusiv în Repertoriul general.

 

Suportul Repertoriului

Repertoriul general și Repertoriul funcției publice au fost publicate pe suport de hârtie până în 2011 și, respectiv, până în 2009. Pentru perioada anterioară acestor date, versiunea pe hârtie a Repertoriului reprezintă unica publicare oficială. Aceasta rămâne disponibilă la Oficiul pentru Publicații. O versiune .pdf a deciziilor publicate în Repertoriu este de asemenea disponibilă pe EUR-Lex.

Începând cu 1 ianuarie 2012 (Repertoriul general) și, respectiv, cu 1 ianuarie 2010 (Repertoriul funcției publice), publicarea Repertoriului este asigurată exclusiv în format electronic pe site‑ul EUR-Lex (publicare oficială accesibilă gratuit). Prezentul site oferă de asemenea accesul la Repertoriul publicat pe EUR-Lex.

Repertoriul electronic este format dintr‑un ansamblu de decizii jurisdicționale, însoțite, dacă este cazul, de concluziile avocaților generali, în format .pdf. Pentru facilitarea consultării acestor documente sunt adăugate și alte elemente de informare, precum și versiuni .html cu hiperlinkuri. Aceste informații nu fac parte din Repertoriul electronic și nu au caracter oficial.

 

Accesul la Repertoriu de pe site‑ul Curia

Pagina de acces la Repertoriu prezintă documentele grupate pe cauze, în ordinea cronologică a deciziilor.

Icoanele  și  din tabelul cronologic reprezintă linkuri spre textul oficial și, respectiv, spre nota bibliografică din EUR-Lex.

O icoană inactivă  înseamnă că documentul oficial nu este încă disponibil în limba în care se efectuează consultarea.

În plus, tabelul cronologic este îmbogățit cu informații privind eventualele recursuri, reexaminări sau rectificări și cu linkuri spre baza de date Curia, pentru a facilita consultarea.

 

Criterii de publicare a jurisprudenței în Repertoriu

Criteriile de publicare în Repertoriul electronic pentru Curtea de Justiție și Tribunal rămân neschimbate în raport cu Repertoriul publicat pe suport de hârtie.

Curtea de Justiție

Începând cu 1 mai 2004, fac astfel obiectul publicării în Repertoriu:

  • hotărârile Plenului și ale Marii Camere;
  • hotărârile camerelor de cinci judecători și ale camerelor de trei judecători în cauzele preliminare;
  • hotărârile camerelor de cinci judecători și ale camerelor de trei judecători în alte cauze decât cauzele preliminare și în care avocatul general prezintă concluzii și
  • hotărârile pronunțate în temeiul articolului 218 alineatul (11) TFUE.

În lipsa unei decizii contrare a completului de judecată respectiv, nu se mai publică, așadar, în principiu în Repertoriu:

  • hotărârile camerelor de trei judecători și ale camerelor de cinci judecători în alte cauze decât cauzele preliminare și în care avocatul general nu prezintă concluzii și
  • ordonanțele.

Din luna septembrie 2011, camerele de trei sau de cinci judecători pot decide, pe de altă parte, cu titlu excepțional, nepublicarea în Repertoriu a unei hotărâri preliminare.

Tribunalul

Începând din septembrie 2005, în lipsa unei decizii contrare a completului de judecată, se publică în Repertoriu:

  • hotărârile Marii Camere;
  • hotărârile camerelor de cinci judecători.

Publicarea hotărârilor camerelor de trei judecători este decisă, pentru fiecare cauză în parte, de completul de judecată.

În lipsa unei decizii contrare, nu se publică în Repertoriu hotărârile Tribunalului pronunțate de un judecător unic și ordonanțele cu caracter jurisdicțional.

Anumite decizii pot face obiectul unei publicări în extras.

 

Informații privind deciziile nepublicate în Repertoriu

Deciziile care, potrivit regulilor menționate mai sus, nu se publică în Repertoriu sunt totuși accesibile, în secțiunea „jurisprudență” a acestui site, în limbile disponibile, și anume limba de procedură și limba de deliberare.

Repertoriul general cuprinde de asemenea elemente de informare cu privire la aceste decizii.

 

Repertoriul funcției publice

Tribunalul

Până la 31 august 2016, deciziile Tribunalului pronunțate în recurs în domeniul dreptului funcției publice se publicau în Repertoriul funcției publice sub formă de sumare în toate limbile oficiale și integral în limba de procedură. Ele puteau fi de asemenea publicate în Repertoriul general în toate limbile oficiale.

De la 1 septembrie 2016, deciziile Tribunalului în materia contenciosului funcției publice se publică în Repertoriul general, după criteriile enunțate mai sus.

Tribunalul Funcției Publice

Până la 31 august 2016, deciziile Tribunalului Funcției Publice se publicau în Repertoriul funcției publice sub formă de sumare în toate limbile oficiale, precum și integral în limba de procedură și în limba de deliberare. Pentru deciziile de interes general, textul integral se publica de asemenea în celelalte limbi oficiale.

 

Limbile oficiale 

Limbile oficiale ale Uniunii sunt următoarele:

De la 1 ianuarie 1952:

germana, franceza, italiana și neerlandeza

De la 1 ianuarie 1973:

daneza, engleza și irlandeza

De la 1 ianuarie 1981:

greaca

De la 1 ianuarie 1986:

spaniola și portugheza

De la 1 ianuarie 1995:

finlandeza și suedeza

De la 1 mai 2004:

ceha, estona, letona, lituaniana, maghiara, malteza, polona, slovaca și slovena

De la 1 ianuarie 2007:

bulgara și româna

De la 1 iulie 2013:

croata

 

S-au prevăzut măsuri derogatorii temporare în privința maltezei (până la 30 aprilie 2007) și a irlandezei (până la 31 decembrie 2021), prin Regulamentele (CE) nr.  930/2004 și 1738/2006 ale Consiliului, respectiv prin Regulamentele 920/2005 și 2015/2264 ale Consiliului.