Γενικό Δικαστήριο
Άνοιγμα όλων Κλείσιμο όλων

 Ιανουάριος 2012
 Φεβρουάριος 2012
 Μάρτιος 2012
 Απρίλιος 2012
 Μάιος 2012
 Ιούνιος 2012
 Ιούλιος 2012
 Σεπτέμβριος 2012
 Οκτώβριος 2012
 Νοέμβριος 2012
 Δεκέμβριος 2012
 Ιανουάριος 2013
 Φεβρουάριος 2013