Άνοιγμα όλων Κλείσιμο όλων

 Ιανουάριος 2012
 Φεβρουάριος 2012
 Μάρτιος 2012
 Απρίλιος 2012
 Μάιος 2012
 Ιούνιος 2012
 Ιούλιος 2012
 Σεπτέμβριος 2012
 Οκτώβριος 2012
 Νοέμβριος 2012
 Δεκέμβριος 2012
 Ιανουάριος 2013