Eνημέρωση προς το κοινό

Νέος τρόπος παραθέσεως της νομολογίας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του ECLI (ευρωπαϊκού αναγνωριστικού κωδικού νομολογίας)

 

I. Ιστορικό της τροποποιήσεως του τρόπου παραθέσεως της νομολογίας

Στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Συμβουλίου, προβλέφθηκε προσφάτως ένας ευρωπαϊκός αναγνωριστικός κωδικός νομολογίας (ECLI ή European Case Law Identifier)1. Σκοπός της δημιουργίας του εν λόγω κωδικού είναι η παράθεση της νομολογίας, τόσο εθνικής όσο και ευρωπαϊκής, κατά τρόπο μη επιδεχόμενο αμφιβολία, καθώς και ο προσδιορισμός ενός στοιχειώδους συνόλου ενιαίων μεταδεδομένων για τη νομολογία. Έτσι, ο κωδικός αυτός διευκολύνει τη μελέτη και την παράθεση  της νομολογίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ECLI περιλαμβάνει, επιπλέον του προθέματος «ECLI», τέσσερα υποχρεωτικά στοιχεία:

 • τον επιμέρους κωδικό που αντιστοιχεί στο κράτος μέλος του οικείου δικαστηρίου ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά τα δικαιοδοτικά όργανά της·
 • τη συντομογραφία που αντιστοιχεί στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση·
 • το έτος της αποφάσεως·
 • έναν αύξοντα αριθμό 25 αλφαριθμητικών χαρακτήρων κατ’ ανώτατο όριο, με τη μορφή που αποφασίζει κάθε κράτος μέλος ή το οικείο υπερεθνικό δικαστήριο. Ο αύξων αριθμός δεν μπορεί να περιλαμβάνει κανένα σημείο στίξεως πέραν της τελείας («.») και της άνω και κάτω τελείας («:»), όπου το τελευταίο αυτό σημείο στίξεως διαχωρίζει τα μέρη ενός ECLI.

Ακολουθώντας σχετική σύσταση του Συμβουλίου περί συμμετοχής του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύστημα ευρωπαϊκού αναγνωριστικού κωδικού νομολογίας, το Δικαστήριο έδωσε έναν κωδικό ECLI στο σύνολο των αποφάσεων που έχουν εκδώσει τα δικαιοδοτικά όργανα της Ένωσης από το 1954, καθώς και στις προτάσεις και στις γνώμες των γενικών εισαγγελέων.

Για παράδειγμα, ο ECLI της αποφάσεως του Δικαστηρίου της 12ης Ιουλίου 2005, Schempp (C‑403/03), λαμβάνει την ακόλουθη μορφή: «EU:C:2005:446»2.

Τούτο απαρτίζεται από τα ακόλουθα στοιχεία:

 • «EU» σημαίνει ότι πρόκειται για απόφαση εκδοθείσα από δικαιοδοτικό όργανο της Ένωσης (αν η απόφαση είχε εκδοθεί από εθνικό δικαστήριο, αντί της ενδείξεως αυτής θα αναγραφόταν ο κωδικός που αντιστοιχεί στο κράτος μέλος του δικαστηρίου αυτού)·
 • «C» σημαίνει ότι η απόφαση αυτή εκδόθηκε από το Δικαστήριο. Αν η απόφαση είχε εκδοθεί από το Γενικό Δικαστήριο ή το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης, οι σχετικές ενδείξεις θα ήταν, αντιστοίχως, «T» και «F»·
 • «2005» σημαίνει ότι η απόφαση εκδόθηκε το έτος 2005·
 • «446» σημαίνει ότι πρόκειται για τον 446ό αναγνωριστικό κωδικό ECLI που έχει δοθεί στο πλαίσιο του σχετικού έτους.

 

II. Τρόπος παραθέσεως  της νομολογίας

Ο τρόπος παραθέσεως της νομολογίας τον οποίο υιοθέτησε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποσκοπεί στο να συνδυάσει τον κωδικό ECLI με το σύνηθες όνομα της αποφάσεως και τον αριθμό πρωτοκόλλου της κάθε υποθέσεως. Άρχισε να εφαρμόζεται προοδευτικά από κάθε επιμέρους δικαιοδοτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το πρώτο εξάμηνο του 2014, στη συνέχεια δε εναρμονίστηκε σε όλα τα δικαιοδοτικά όργανα της Ένωσης το 2016.

Έτσι, ο τρόπος αυτός παραθέσεως:

 • καθιστά πιο ευανάγνωστες τις δικαστικές αποφάσεις, καθόσον οι παραπομπές στη νομολογία περιλαμβάνουν κάθε φορά τα στοιχεία που είναι αναγκαία για τον σαφή προσδιορισμό της οικείας αποφάσεως, καθόσον μάλιστα όλα αυτά τα στοιχεία παρατίθενται κάθε φορά που γίνεται κάποια τέτοια παραπομπή·
 • είναι περισσότερο ουδέτερος γλωσσικά, καθόσον η μορφή της παραθέσεως είναι σαφώς σε μεγάλο βαθμό ίδια σε όλες τις γλώσσες και, με τον τρόπο αυτόν, περιλαμβάνει λιγότερα στοιχεία προς μετάφραση·
 • διευκολύνει την αυτόματη προσθήκη συνδέσμων «hyperlink» τόσο προς τον κωδικό ECLI της αποφάσεως στην οποία γίνεται σχετική παραπομπή όσο και στο συγκεκριμένο σημείο αυτής το οποίο αφορά η παραπομπή αυτή.

Τα διάφορα στοιχεία που συνθέτουν την παραπομπή έχουν την ακόλουθη μορφή:

 

el

 

1     Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2011, για τη θέσπιση του Αναγνωριστικού Ευρωπαϊκής Νομολογίας και μιας ελάχιστης δέσμης ενιαίων μεταδεδομένων για τη νομολογία (ΕΕ 2011, C 127, σ. 1). Για περισσότερες πληροφορίες.

2     Προκειμένου να μην επιμηκύνεται άσκοπα η οικεία παράθεση, παραλείπεται η συντομογραφία «ECLI:» κατά την παράθεση των αποφάσεων του Δικαστηρίου, του Γενικού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης.