Način citiranja sudske prakse

Navođenje sudske prakse Suda Europske unije na temelju ECLI-ja (europske identifikacijske oznake sudske prakse)

 

I. Kontekst načina navođenja sudske prakse

U okviru inicijative Vijeća osmišljena je europska identifikacijska oznaka sudske prakse (ECLI ili European Case Law Identifier)1. Ta oznaka služi jasnom i nedvosmislenom upućivanju na nacionalnu i europsku sudsku praksu kao i utvrđivanju najnužnijih ujednačenih metapodataka za sudsku praksu. Ona također služi lakšem pregledavanju i navođenju sudske prakse u Europskoj uniji.

Uz prefiks „ECLI“, oznaka ECLI sadržava i četiri obvezna elementa:

 • kôd koji odgovara državi članici iz koje je sud u pitanju ili Europskoj uniji kad je riječ o njezinim sudovima;
 • kraticu koja odgovara sudu koji je donio odluku;
 • godinu odluke;
 • serijski broj od najviše 25 alfanumeričkih znakova, u obliku koji određuje svaka država članica ili nadnacionalni sud u pitanju. Od interpunkcijskih znakova serijski broj može sadržavati jedino točku („.“) i dvotočku („:“), pri čemu dvotočka razdvaja dijelove ECLI-ja.

Slijedom preporuke Vijeća da Sud Europske unije treba biti dio sustava europske identifikacijske oznake sudske prakse, Sud je dodijelio oznaku ECLI svim odlukama koje su sudovi Unije donijeli počevši od 1954. kao i mišljenjima i stajalištima nezavisnih odvjetnika.

Primjerice, ECLI za presudu Suda od 12. srpnja 2005., Schempp (C‑403/03) izgleda ovako: „EU:C:2005:446“2.

Raščlanjuje se kako slijedi:

 • „EU“ naznačuje da je riječ o odluci koju je donio jedan od sudova Unije (ako je riječ o odluci nacionalnog suda, tada će se na ovome mjestu nalaziti kôd koji odgovara državi članici iz koje je taj sud);
 • „C“ naznačuje da je tu odluku donio Sud. Ako je odluku donio Opći sud ili Službenički sud, bit će navedeno slovo „T“ odnosno „F“;
 • „2005“ naznačuje da je odluka donesena u 2005. godini;
 • „446“ naznačuje da je riječ o 446. ECLI-ju dodijeljenom u predmetnoj godini.

 

II. Način navođenja sudske prakse

Način navođenja sudske prakse koji je usvojio Sud Europske unije spaja identifikacijsku oznaku ECLI s uobičajenim imenom odluke i registarskim brojem predmeta. Svi sudovi Unije postupno su ga počeli primjenjivati tijekom prvih šest mjeseci 2014., a tijekom 2016. usklađen je između sudova Unije.

Stoga taj način navođenja:

 • poboljšava čitljivost sudskih odluka time što upućivanje na sudsku praksu pri svakom spominjanju sadržava elemente potrebne za nedvosmislenu identifikaciju odluke koja se navodi, osobito zato što su sastavni dijelovi referenci prisutni u svakom navođenju;
 • sadržava veću jezičnu neutralnost zbog toga što je oblik citata većinom istovjetan na svim jezicima i tako sadržava manje elemenata koje treba prevesti;
 • olakšava automatsko unošenje hiperpoveznica na ECLI citirane odluke i na njezinu određenu točku.

 

Sastavni dijelovi reference izgledaju ovako:

hr

 

1   Zaključci Vijeća od 29. travnja 2011. koji potvrđuju uvođenje europske oznake sudske prakse i najnužnijeg skupa ujednačenih metapodataka za sudsku praksu (SL 2011., C 127, str. 1.) Više informacija

2     Kako upućivanje ne bi bilo nepotrebno produženo, prefiks „ECLI:“ ispušten je prilikom navođenja odluka Suda, Općeg suda i Službeničkog suda..