Modul de citare a jurisprudenței

Modul de citare a jurisprudenței la Curtea de Justiție a Uniunii Europene pe baza ECLI (identificator european de jurisprudență)

 

I. Contextul modului de citare a jurisprudenței

În cadrul unei inițiative a Consiliului a fost elaborat un identificator european al jurisprudenței (ECLI sau European Case Law Identifier)1. Acest identificator are ca scop trimiterea neechivocă atât la jurisprudența națională, cât și la cea europeană, precum și definirea unui set minim de metadate uniforme pentru jurisprudență. Astfel, el servește la facilitarea consultării și a citării jurisprudenței în Uniunea Europeană.

 

ECLI cuprinde, pe lângă prefixul „ECLI", patru elemente obligatorii:

 •     codul care corespunde statului membru căruia îi aparține instanța respectivă sau Uniunii Europene, în ceea ce privește instanțele acesteia;
 •     abrevierea care corespunde instanței care a pronunțat decizia;
 •     anul deciziei;
 •     un număr de ordine format din maximum 25 de caractere alfanumerice, prezentat potrivit unui format stabilit de fiecare stat membru sau de instanța supranațională respectivă. Numărul de ordine nu poate cuprinde niciun semn de punctuație în afară de punct („.”) și două puncte („:”), acesta din urmă separând părțile unui ECLI..

Ca urmare a recomandării Consiliului, Curtea de Justiție a Uniunii Europene aplică sistemul identificatorului european al jurisprudenței, sens în care Curtea a atribuit un ECLI tuturor deciziilor pronunțate de instanțele Uniunii începând din 1954, precum și concluziilor și luărilor de poziție ale avocaților generali.

De exemplu, ECLI al Hotărârii Curții din 12 iulie 2005, Schempp (C 403/03), are următoarea formă: „EU:C:2005:446”2.

 • ECLI este compus astfel:
 •     „EU” arată că este vorba despre o decizie pronunțată de o instanță a Uniunii (dacă decizia ar fi a unei instanțe naționale, în locul acestei indicații ar figura codul care corespunde statului membru căruia îi aparține aceasta);
 •     „C” arată că această decizie a fost pronunțată de Curte (dacă decizia ar fi pronunțată de Tribunal sau ar fi fost pronunțată de Tribunalul Funcției Publice, mențiunile ar fi fost „T”, respectiv „F”;
 •     „2005” arată că decizia a fost pronunțată în cursul anului 2005;
 •     „446” arată că este vorba despre al 446-lea ECLI atribuit în anul respectiv.

 

II. Modul de citare a jurisprudenței

Modul de citare a jurisprudenței adoptat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene urmărește combinarea identificatorului ECLI cu numele uzual al deciziei și cu numărul de înregistrare a cauzei. El a fost aplicat progresiv de fiecare instanță a Uniunii începând din primul semestru al anului 2014, apoi a fost armonizat între instanțele Uniunii în anul 2016.
Astfel, acest mod de citare:

 • ameliorează lizibilitatea deciziilor jurisdicționale prin aceea că trimiterile la jurisprudență cuprind la fiecare ocurență elementele necesare pentru a identifica fără echivoc decizia menționată, cu atât mai mult cu cât toate elementele care constituie trimiterile sunt reluate la toate ocurențele acestora;
 • prezintă o neutralitate lingvistică mai mare în măsura în care formatul citării este aproape identic în toate limbile și, astfel, conține mai puține elemente care trebuie traduse;
 • facilitează introducerea automată de hiperlinkuri atât pentru ECLI al deciziei citate, cât și pentru punctul vizat din aceasta.Elementele care constituie trimiterea se prezintă după cum urmează:

 ro

 

1 Concluzii ale Consiliului invitând la introducerea identificatorului european de jurisprudență și a unui set minim de metadate uniforme pentru jurisprudență (JO 2011, C 127, p. 1). Detalii

2 În scopul de a nu aglomera inutil trimiterea, se omite abrevierea „ECLI” la citarea deciziilor Curții, ale Tribunalului și ale Tribunalului Funcției Publice.