Nuorodų į teismo praktiką pateikimo tvarka

Nuorodų į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką pateikimo tvarka pagal ECLI (Europos teismų praktikos identifikatorius)

 

I. Nuorodų į teismo praktiką pateikimo tvarką lėmusios aplinkybės

Tarybos iniciatyva sukurtas Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI arba European Case Law Identifier)[1]. Šis identifikatorius skirtas aiškioms nuorodoms į nacionalinių ir Europos teismų praktiką ir būtiniausiems vienodiems metaduomenims teismų praktikos srityje nustatyti. Taigi juo siekiama palengvinti Europos teismų praktikos paiešką ir citavimą.

Be santrumpos „ECLI“, Europos teismų praktikos identifikatorių sudaro keturios būtinos dalys:

 • valstybės narės, kurioje yra atitinkamas teismas, arba Europos Sąjungos, jei tai vienas iš jos teismų, kodas,
 • sprendimą priėmusio teismo santrumpa,
 • sprendimo priėmimo metai,
 • eilės numeris, sudarytas iš ne daugiau kaip 25 raidinių skaitmeninių simbolių, kurio formą nustato kiekviena valstybė narė ar atitinkamas viršnacionalinis teismas. Eilės numeryje negalima naudoti kitų skyrybos ženklų, tik taškus („.“) ir dvitaškius („:“); pastaruoju skyrybos ženklu skiriamos ECLI dalys.

Vadovaudamasis Tarybos rekomendacija, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turėtų dalyvauti Europos teismų praktikos identifikatoriaus sistemoje, Teisingumo Teismas suteikė ECLI visiems nuo 1954 m. priimtiems Sąjungos teismų sprendimams, taip pat generalinių advokatų išvadoms ir nuomonėms.

Pavyzdžiui, 2005 m. liepos 12 d. Teisingumo Teismo sprendimo Schempp (C‑403/03) ECLI atrodo taip: „EU:C:2005:446“[2].

Jo sudedamosios dalys:

 • „EU“ reiškia, kad tai yra Sąjungos teismo priimtas sprendimas (jei sprendimą būtų priėmęs nacionalinis teismas, vietoje šios santrumpos būtų nurodytas valstybės narės, kurioje yra tas teismas, kodas),
 • „C“ reiškia, kad šį sprendimą priėmė Teisingumo Teismas (jei sprendimą būtų priėmęs Bendrasis Teismas ar Tarnautojų teismas, atitinkamai būtų nurodytos raidės „T“ ir „F“,
 • „2005“ reiškia, kad sprendimas priimtas 2005 m.,
 • „446“ reiškia, kad tai yra 446‑asis tų metų sprendimams suteiktas ECLI.

 

II. Nuorodų į teismo praktiką pateikimo tvarka

Pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nustatytą nuorodų į teismo praktiką pateikimo tvarką kartu su identifikatoriumi ECLI nurodomas įprastas sprendimo pavadinimas bei bylos registracijos numeris. Ji buvo palaipsniui pradėta taikyti kiekviename Sąjungos teisme pirmąjį 2014 m. ketvirtį ir 2016 m. buvo suvienodinta visų Sąjungos teismų.

Ši nauja nuorodų pateikimo tvarka:

 • supaprastina teismų sprendimų skaitymą, nes nuorodose į teismo praktiką visada yra elementai, būtini norint aiškiai identifikuoti paminėtą sprendimą; be to, pateikiant nuorodas kiekvieną kartą nurodomos visos jų sudedamosios dalys,
 • yra neutralesnė kalbos požiūriu, nes nuorodos formatas visomis kalbomis yra beveik toks pat, todėl lieka mažiau verstinų elementų, ir
 • palengvina cituojamo sprendimo ECLI ir jame nurodyto punkto saitų automatinį įterpimą.

 

Nuorodos sudedamosios dalys atrodo taip:

lt

1 2011 m. balandžio 29 d. Tarybos išvados, kuriomis rekomenduojama nustatyti Europos teismų praktikos identifikatorių (ECLI) ir būtiniausius vienodus metaduomenis teismų praktikos srityje (OL C 127, 2011, p. 1). Daugiau informacijos rasite čia.

2. Kad nuoroda nebūtų nepagrįstai ilga, teikiant nuorodas į Teisingumo Teismo, Bendrojo Teismo ir Tarnautojų teismo sprendimus santrumpa ECLI nerašoma.