Bezpečnostní a společenská pravidla

Návštěvníci přítomní v budovách Soudního dvora jsou povinni dodržovat tato bezpečnostní a společenská pravidla:

  • Z důvodu bezpečnostních kontrol návštěvníky prosíme, aby přesně dodržovali časový rozvrh návštěvy.
  • Návštěvníci jsou žádáni, aby se po celou dobu své návštěvy Soudního dvora chovali ukázněně a ohleduplně a zvolili přiměřené oblečení.
  • Návštěvníky účastnící se veřejného jednání prosíme, aby zaujali svá místa v jednací síni před začátkem jednání; vstupovat do jednací síně ani z ní vycházet není v průběhu jednání dovoleno. Při jednání se musí návštěvníci chovat tiše. V jednacích síních a zasedacích místnostech je rovněž zakázáno konzumovat jídlo a nápoje.
  • Během jednání je zakázáno fotografovat a pořizovat zvukové nahrávky. Aby se předešlo možným poruchám tlumočnického zařízení, je bezpodmínečně nutné vypnout mobilní telefony.
  • Každý návštěvník musí mít identifikační visačku, kterou je třeba nosit viditelně po celou dobu návštěvy. Z bezpečnostních důvodů mají návštěvníci Soudního dvora dovolen přístup pouze na místa zařazená do plánu návštěvy.
  • Vedoucí skupin prosíme, aby po celou dobu návštěvy Soudního dvora věnovali svěřeným návštěvníkům svou pozornost.
  • Soudní dvůr byl nucen posílit bezpečnostní opatření ohledně přístupu do svých budov. Prosíme proto návštěvníky, aby bezpodmínečně dodržovali pokyny bezpečnostního personálu i svého průvodce. Zároveň upozorňujeme, že při příchodu návštěvníků jsou kontrolována jejich zavazadla.
  • V budovách Soudního dvora je zakázáno kouřit.