Opći uvjeti

Sigurnosne upute i pravila ponašanja

Posjetitelji se zbog sigurnosnih provjera mole da strogo poštuju vrijeme za posjete.

Tijekom cijelog posjeta Sudu od posjetitelji se traži diskretno i suzdržano ponašanje kao i nošenje prikladne odjeće.

Posjetitelji koji prisustvuju javnoj raspravi mole se da mjesta u raspravnoj dvorani zauzmu prije početka rasprave. U raspravnu dvoranu nije dopušteno ulaziti niti izlaziti za trajanja rasprave. Za vrijeme trajanja rasprave posjetitelji moraju biti tihi. U raspravnoj dvorani i dvorani za sastanke zabranjena je konzumacija hrane i pića.

Zabranjeno je fotografiranje ili snimanje za vrijeme trajanja rasprava. Kako bi se izbjegle interferencije s opremom za simultano prevođenje mobilni telefoni moraju biti potpuno ugašeni.

Svaki posjetitelj mora kod sebe imati identifikacijsku iskaznicu koju mora nositi na vidljivom mjestu tijekom cijelog posjeta. Posjetitelji se zbog sigurnosnih razloga smiju kretati samo po prostorijama Suda koje su predviđene u programu posjeta.

Voditelji grupa mole se da nadziru ponašanje posjetitelja tijekom cijelog posjeta Sudu.

Sud je bio prisiljen pojačati sigurnosne mjere za pristup svojim zgradama. Posjetitelji se stoga mole da strogo poštuju upute djelatnikâ sigurnosti ili vodiča koji je ujedno djelatnik Službe za posjete. Upozoravamo da će prtljaga posjetitelja biti pregledana prilikom njihovog dolaska.

Posjetiteljima nije dopušteno pušenje u zgradama Suda.

Valja napomenuti da Sud, u iznimnim okolnostima, ima pravo otkazati zakazani posjet.

 

Zaštita osobnih podataka

Osobni podaci prikupljaju se u okviru organiziranja posjeta kako bi se on odvijao u najboljim mogućim uvjetima (učinkovitost kontakata i razmjena korespondencije, sastavljanje programa posjeta prilagođenog znanju jezika, razini obrazovanja i interesima posjetitelja). Ove podatke obrađuje Uprava za protokol i posjete i to samo tijekom razdoblja koje je potrebno za organiziranje i praćenje posjeta, a oni se brišu najkasnije šest godina nakon posjeta. Ti se podaci priopćavaju samo organizatorima posjeta (samim posjetiteljima, Uprava za protokol i posjete), djelatnicima s kojima se posjetitelji susreću, Upravi za usmeno prevođenje ukoliko je takvo prevođenje potrebno i eventualno tijelima nadležnim za provedbu nadzora na temelju propisa.

U skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (Tekst značajan za EGP.), imate pravo na pristup podacima koji vas se tiču i, ukoliko je to potrebno, na ispravak istih.

Za sve dodatne informacije o tome ili za pristup već obrađenim podacima molimo vas da se obratite Uprava za protokol i posjete. U svakom se trenutku možete obratiti i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka.

 

Video nadzor i video snimanje

U svrhu osiguranja zaštite osoba koje dolaze u zgrade Suda kao i zaštite predmeta i informacija koje on posjeduje, Sud je u unutrašnjosti i izvan zgrada koje koristi postavio sustav video nadzora. Zabilježene snimke čuvaju se tijekom određenog razdoblja i dostupne su samo malom broju za to ovlaštenih osoba.

Snimanje slika i nadzor putem video kamera provode se uz poštivanje propisa o zaštiti osobnih podataka i privatnog života. Posebni piktogrami postavljeni na prostoru pod nadzorom upozoravaju na postojanje sustava video nadzora.

Za više informacija:

- Politique de vidéosurveillanceVideo-surveillance policyVideoüberwachungsstrategie pdf icon

- Notice informative / Information notice concerning video surveillance / Informationsblatt zur Videoüberwachung pdf icon

 

Izvještaji o incidentima

Sud je donio mjere kako bi se o svakoj nepravilnosti, nefunkcioniranju, pružanju pomoći osobi ili mogućem problemu vezanom uz zaštitu ili sigurnost osoba, imovine i zgrada sastavio interni izvještaj o incidentu.

Za više informacija:

Obavijest o izvještajima o incidentima pdf icon (FR)