Zasady bezpieczeństwa i zachowania

Odwiedzających przebywających w gmachach Trybunału Sprawiedliwości obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa i zachowania:

  • Ze względu na kontrolę bezpieczeństwa odwiedzający proszeni są o ścisłe przestrzeganie godzin wizyty.
  • Podczas całej wizyty w Trybunale Sprawiedliwości odwiedzający proszeni są o zachowanie powściągliwości i dyskrecji oraz o stosowny ubiór.
  • Odwiedzający obecni na rozprawie proszeni są o zajęcie miejsc w sali przed rozpoczęciem rozprawy. Wchodzenie i wychodzenie w trakcie trwania rozprawy jest niedozwolone. Odwiedzający są zobowiązani do zachowania ciszy podczas rozprawy. W salach rozpraw i salach konferencyjnych niedozwolone jest również jedzenie i picie.
  • W trakcie rozprawy zabronione jest fotografowanie lub nagrywanie wypowiedzi. W celu zapobieżenia zakłóceniom systemu tłumaczenia konferencyjnego należy wyłączyć telefony komórkowe.
  • Każdy odwiedzający powinien mieć plakietkę identyfikacyjną i nosić ją w sposób widoczny podczas całej wizyty. Ze względów bezpieczeństwa odwiedzający mogą poruszać się w Trybunale Sprawiedliwości jedynie w strefach przewidzianych w programie wizyty.
  • Opiekunowie grup proszeni są o sprawowanie nad nimi nadzoru przez cały czas trwania wizyty w Trybunale Sprawiedliwości.
  • Trybunał Sprawiedliwości musiał zaostrzyć środki bezpieczeństwa w zakresie wstępu do budynków. Odwiedzający proszeni są w związku z tym o ścisłe stosowanie się do zaleceń pracowników ochrony i przewodnika. Informujemy, że bagaż odwiedzających podlega kontroli przy wejściu.
  • W gmachach Trybunału obowiązuje zakaz palenia.