Condiții generale ale vizitelor la Curtea de Justiție

Reguli de securitate și norme de conduită

Având în vedere controalele de securitate, vizitatorii sunt rugați să respecte cu strictețe orele de vizită.

Pe toată durata vizitei la Curtea de Justiție, vizitatorii sunt rugați să adopte un comportament rezervat și discret, precum și o ținută vestimentară adecvată.

Vizitatorii care asistă la o ședință publică sunt invitați să ia loc în sala de ședință înainte de începerea ședinței; nu sunt permise accesul în sală și părăsirea sălii în cursul ședinței. În timpul ședințelor de audiere a pledoariilor, vizitatorii trebuie să păstreze liniștea. În sălile de ședință și în sălile de reuniune este de asemenea interzis consumul de alimente și de băuturi.

În cursul ședințelor este interzisă fotografierea sau înregistrarea dezbaterilor. Pentru a evita interferențele cu sistemul de interpretare, telefoanele mobile trebuie să fie închise.

Fiecare vizitator trebuie să aibă asupra sa un ecuson de identificare, pe care trebuie să îl poarte la vedere pe toată durata vizitei. Din motive de securitate, deplasarea vizitatorilor la Curtea de Justiție nu este permisă decât pe traseul prevăzut în programul vizitei.

Persoanele care răspund de grupuri sunt rugate să se ocupe de vizitatori pe toată durata vizitei la Curtea de Justiție.

A fost necesară întărirea măsurilor de securitate în ceea ce privește accesul în clădirile Curții de Justiție. Vizitatorii sunt rugați să respecte cu strictețe regulile indicate de agenții de securitate sau de ghidul care îi primește. Trebuie avut în vedere faptul că bagajele vizitatorilor vor fi controlate la sosire.

Fumatul nu este permis în clădirile Curții.

Atragem atenția asupra faptului că, în împrejurări excepționale, Curtea de Justiție își rezervă dreptul de a anula o vizită programată.

 

Protecția datelor personale

Pentru desfășurarea vizitelor în cele mai bune condiții (eficacitatea contactelor și schimbul de corespondență, definirea unui program de vizitare adaptat limbii, profilului și centrelor de interes ale vizitatorilor), în cadrul organizării vizitelor sunt solicitate date personale. Aceste date sunt prelucrate de Direcția protocol și vizite pe durata necesară pentru organizarea și monitorizarea vizitei și sunt șterse după maximum șase ani de la desfășurarea vizitei. Datele nu sunt comunicate decât organizatorilor vizitei (vizitatorilor respectivi, Direcției protocol și vizite), persoanelor care se întâlnesc cu vizitatorii, Direcției de interpretare, dacă este necesară o interpretare, și, dacă este cazul, organelor competente pentru a exercita controale în temeiul legislației.

Potrivit Regulamentului (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (Text cu relevanță pentru SEE.), aveți dreptul de acces la datele care vă privesc și, dacă este necesar, dreptul de a solicita rectificarea acestora.

Pentru a obține orice informație complementară în această privință sau pentru a avea acces la datele prelucrate, vă rugăm să vă adresați Direcției protocol și vizite. De asemenea, puteți sesiza oricând Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor

 

Supravegherea video și înregistrările video

Pentru a asigura protecția persoanelor care intră în imobile, precum și a bunurilor și a informațiilor pe care acestea le posedă, Curtea de Justiție a introdus un sistem de supraveghere video atât în interiorul, cât și în exteriorul sediilor sale. Imaginile înregistrate sunt păstrate o perioadă limitată și nu au acces la acestea decât un număr redus de persoane desemnate în acest scop.

Arhivarea imaginilor, precum și supravegherea cu camere video sunt realizate cu respectarea legislației referitoare la protecția datelor personale și a vieții private. Pictograme specifice amplasate în locul supravegheat semnalează prezența sistemului de supraveghere video.

A se vedea și:

- Politique de vidéosurveillanceVideo-surveillance policyVideoüberwachungsstrategie pdf icon

- Notice informative / Information notice concerning video surveillance / Informationsblatt zur Videoüberwachung pdf icon

 

Rapoarte privind incidentele

Curtea de Justiție a pus în aplicare măsuri ca orice anomalie, nefuncționare, ajutor acordat persoanelor, problemă potențială legată de securitatea sau de siguranța persoanelor, a bunurilor și a imobilelor să facă obiectul unui incident intern.

Mai multe informații:

Notice rapports incidents pdf icon (FR)