Regler som rör säkerhet och uppförande

Besökare som befinner sig i domstolens lokaler ska iaktta följande regler som rör säkerhet och uppförande:

  • På grund av säkerhetskontrollen ombeds besökarna vara noga med att följa tidsangivelserna för besöket.
  • Besökarna ombeds att under hela besöket vid domstolen uppträda värdigt och lågmält och att vara lämpligt klädda.
  • Besökare som övervarar en offentlig förhandling ombeds att ta plats i rättssalen före förhandlingens start. Det är inte tillåtet att gå in i eller ut ur rättssalen under förhandlingen. Under förhandlingen ska besökarna vara tysta. Det är även förbjudet att äta och dricka i förhandlings- och sammanträdessalarna.
  • Det är förbjudet att fotografera eller göra bandupptagningar under förhandlingarna. För att tolkarnas ljudanläggning inte ska störas, måste mobiltelefoner vara avstängda.
  • Varje besökare måste ha ett individuellt passerkort som ska bäras synligt under hela besöket. Av säkerhetsskäl får besökare vid domstolen endast vistas i de delar som gruppen passerar under den rundvandring som är fastställd i besöksprogrammet.
  • Ansvariga för grupperna ombeds att bistå övriga besökare under hela deras besök vid domstolen.
  • Domstolen har varit tvungen att förstärka sina säkerhetsåtgärder vad avser tillträde till byggnaderna. Besökare anmodas därför att följa de instruktioner som ges av säkerhetsvakten eller guiden. Eventuella väskor som besökarna har med sig kommer att kontrolleras vid besökarnas ankomst till domstolen.
  • Det är förbjudet att röka i domstolens lokaler.