Održivo upravljanje

Europska unija predvodnica je u preuzimanju obveza u području zaštite okoliša na svjetskoj razini.

Sud Europske unije kao institucija također pridaje veliku važnost tom pitanju te se odlučio snažno i predano angažirati u tom području primjenjujući sustav upravljanja okolišem EMAS (Eco Management and Audit Scheme). Luksemburška ministrica za okoliš Carole Dieschbourg 15. prosinca 2016. potvrdila je da je naša institucija registrirana u sustav EMAS.

U nastavku ćete pronaći ključne dokumente vezane uz sustav EMAS. Ti dokumenti, sastavljeni na francuskom jeziku, dostupni su javnosti:

 

Politika okoliša iznosi opća načela i ciljeve naše institucije u pogledu okoliša.

 

Izjava o okolišu dokument je namijenjen javnosti i svim ostalim zainteresiranim osobama u kojem naša organizacija predstavlja svoje aktivnosti, njihov utjecaj na okoliš, obveze preuzete radi poboljšanja ekološke učinkovitosti i napore poduzete u vezi s tim.

 

U okviru sustava EMAS Sud Europske unije proveo je, prvi put za 2010., prvu analizu emisija stakleničkih plinova koje potječu od njegovih aktivnosti. Bilanca ugljika redovito se ažurira.

 

Kako bi se poboljšala energetska učinkovitost zgrada te smanjila njihova potrošnja energije i emisija stakleničkih plinova, Veliko Vojvodstvo Luksemburg primjenjuje propise o energetskoj učinkovitosti zgrada.

Oni čine zakonsku osnovu. Energetski certifikat, također zvan „ekološka putovnica”, oznaka je kvalitete za energetsku učinkovitost zgrada.

 

 

EMAS-icon

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer