Održivo upravljanje

Europska unija predvodnica je u preuzimanju obveza u području zaštite okoliša na svjetskoj razini.

Sud Europske unije kao institucija također pridaje veliku važnost tom pitanju te se odlučio snažno i predano angažirati u tom području primjenjujući sustav upravljanja okolišem EMAS (Eco Management and Audit Scheme). Luksemburška ministrica za okoliš Carole Dieschbourg 15. prosinca 2016. potvrdila je da je naša institucija registrirana u sustav EMAS.

U nastavku ćete pronaći ključne dokumente vezane uz sustav EMAS. Ti dokumenti, sastavljeni na francuskom jeziku, dostupni su javnosti:

 

Politika okoliša iznosi opća načela i ciljeve naše institucije u pogledu okoliša.

 

Izjava o okolišu dokument je namijenjen javnosti i svim ostalim zainteresiranim osobama u kojem naša organizacija predstavlja svoje aktivnosti, njihov utjecaj na okoliš, obveze preuzete radi poboljšanja ekološke učinkovitosti i napore poduzete u vezi s tim.

 

U okviru sustava EMAS Sud Europske unije proveo je, prvi put za 2010., prvu analizu emisija stakleničkih plinova koje potječu od njegovih aktivnosti. Bilanca ugljika redovito se ažurira.

 

EMAS-icon

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer