CURIA
rss
Tvarus valdymas

Europos Sąjunga užima pirmą vietą atsižvelgiant į įsipareigojimus, prisiimtus aplinkos apsaugos srityje pasauliniu lygiu.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas kaip institucija taip pat teikia didelę reikšmę šiam klausimui ir naudodamas aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą EMAS (Eco Management and Audit Scheme) energingai ir užtikrintai imasi veiksmų šioje srityje.

Imdamasis konkrečių veiksmų šioje srityje Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2010 m. atliko pirmą jam vykdant veiklą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų diagnostiką; ši anglies dioksido išlakų suvestinė atnaujinta 2011 ir 2012 metais.

Šios su anglies dioksido išlakų suvestine susijusios diagnostikos ataskaitos, parengtos prancūzų kalba, prieinamos visuomenei.

fleche D Diagnostikos ataskaita ir rekomendacijos - Galutinė versija pdf icon EMAS-icon
fleche D Atnaujintos pagrindinės diagnostikos pozicijos ir duomenų kokybės pagerinimo būdai pdf icon
fleche D Europos Sąjungos Teisingumo Teismo aplinkos politika pdf icon
(Dėmesio! Šis dokumentas pateikiamas tik prancūzų kalba)
 

 

 

.