CURIA
rss
meklēšana pēc konkrētiem parametriem
Ilgtspējīga pārvaldība

Eiropas Savienībai ir vadošā loma vides aizsardzības saistību īstenošanā pasaules mērogā.

Eiropas Savienības Tiesa kā iestāde arī piešķir šim jautājumam īpašu nozīmi un ir nolēmusi stingri un pārliecinoši iesaistīties šajā jomā, izmantojot vides pārvaldības sistēmu EMAS (Eco Management and Audit Scheme).

Šajā ziņā Eiropas Savienības Tiesa attiecībā uz 2010. gadu veica pirmo ar tās darbībām radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju diagnostiku, un minētā oglekļa bilance tika atjaunināta attiecībā uz 2011. un 2012. gadu.

Šie franču valodā pieejamie ziņojumi par oglekļa bilanci ir darīti zināmi sabiedrībai.

fleche D Ziņojums par diagnostiku un rekomendācijas - Galīgā versija pdf icon EMAS-icon
fleche D Galveno diagnostikas pozīciju atjaunināšana un informācijas uzlabošanas veidi pdf icon
fleche D Eiropas Savienības Tiesas vides politika pdf icon
(Uzmanību ! Šis reģistrs ir pieejams tikai franču valodā)
 

 

 

.