CURIA
rss
tfittxija avvanzata
Ġestjoni sostenibbli

L-Unjoni Ewropea tinsab quddiem nett fl-impenn tagħha f'dak li jirrigwarda l-protezzjoni tal-ambjent fuq skala mondjali.

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea bħala istituzzjoni tagħti importanza kbira lil dan il-qasam u ddeċidiet li timpenja ruħha b'saħħa u b'determinazzjoni f'dan il-qasam billi tuża s-sistema ta' ġestjoni ambjentali EMAS (Eco Management and Audit Scheme).

Fil-kuntest tas-sistema EMAS, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea stabilixxiet, għas-sena 2010, l-ewwel djanjożi tal-emissjonijiet ta' gas serra kkawżati mill-attivitajiet tagħha, u dan il-bilanċ karbonju ġie aġġornat għas-snin 2011 u 2012.

Dawn ir-rapporti dwar il-bilanċ karbonju, disponibbli bil-lingwa Franċiża, qed jinġiebu għall-konoxxenza tal-pubbliku.

fleche D Rapport dijanjostiku u rakkomandazzjonijiet - Verżjoni finali pdf icon EMAS-icon
fleche D Aġġornament tal-elementi importanti tad-djanjożi u titjib tad-data pdf icon
fleche D Politika ambjentali tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea pdf icon
(Attenzjoni! Din il-pubblikazzjoni teżisti biss bil-Franċiż)
 

 

 

.