CURIA
rss
wyszukiwanie zaawansowane
Zrównoważone zarządzanie

Unia Europejska przoduje w światowych działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przywiązuje, jako instytucja, duże znaczenie do tej kwestii i postanowił z zapałem i przekonaniem zaangażować się w tej dziedzinie posługując się systemem ekozarządzania i audytu EMAS (Eco Management and Audit Scheme).

W tym zakresie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej sporządził pierwszy raport prognostyczny za rok 2010 z emisji gazów cieplarnianych powstałych na skutek jego działalności, a nadmieniony bilans węglowy został poddany aktualizacji za lata 2011 i 2012.

Te dostępne w języku francuskim raporty dotyczące bilansu węglowego są podawane do publicznej wiadomości.

fleche D Raport prognostyczny i zalecenia - Wersja ostateczna pdf icon EMAS-icon
fleche D Aktualizacja najważniejszych punktów raportu prognostycznego i sposoby usprawniania danych pdf icon
fleche D Polityka prowadzona przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska pdf icon
(Uwaga! Niniejszy tekst istnieje jedynie w wersji francuskiej.)
 

 

 

.