Zrównoważone zarządzanie

Unia Europejska przoduje w prowadzonych na skalę światową działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przywiązuje, jako instytucja, duże znaczenie do tej kwestii i postanowił z zapałem i przekonaniem zaangażować się w tej dziedzinie posługując się systemem ekozarządzania i audytu EMAS (Eco Management and Audit Scheme). W dniu 15 grudnia 2016 r. luksemburska minister ds. Ochrony środowiska C. Dieschbourg potwierdziła rejestrację Trybunału w systemie EMAS.

Poniżej przedstawione zostały dokumenty o kluczowym znaczeniu dla systemu EMAS. Są podawane do wiadomości w języku francuskim:

 

W polityce środowiskowej przedstawione zostały ogólne zasady, jakimi kieruje się Trybunał w zakresie ochrony środowiska i realizowane przezeń w tym względzie cele.

 

Oświadczenie w sprawie polityki środowiskowej jest dokumentem podawanym do wiadomości publicznej, a także do wiadomości wszelkich zainteresowanych stron, w którym Trybunał opisuje prowadzoną działalność, jej oddziaływanie na środowisko, zobowiązania złożone celem poprawy swych wyników w tym zakresie, a także podejmowane w tym celu wysiłki.

 

W ramach EMAS Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej sporządził w 2010 r. po raz pierwszy raport  prognostyczny z emisji gazów cieplarnianych powstałych na skutek jego działalności. Bilans węglowy jest poddawany systematycznej aktualizacji.

 

W celu poprawy charakterystyki energetycznej budynków, zmniejszenia zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych w sektorze budynków, Wielkie Księstwo Luksemburga stosuje regulację dotyczącą charakterystyki energetycznej budynków.

Stanowi ona podstawę prawną. Świadectwo charakterystyki energetycznej, zwane również „paszportem energetycznym”, jest znakiem jakości w zakresie charakterystyki energetycznej budynków.

 

 

 EMAS-icon

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer