Gestiune durabilă

Contenu

Uniunea Europeană se situează în avangarda angajamentelor în materie de protecție a mediului la scară mondială.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene, ca instituție, acordă deopotrivă o mare importanță abordării acestei chestiuni și a hotărât să se angajeze cu forță și cu convingere în acest domeniu utilizând sistemul de management de mediu EMAS (Eco Management and Audit Scheme). La 15 decembrie 2016, doamna Dieschbourg, ministrul luxemburghez al Mediului, a confirmat înregistrarea instituției noastre în temeiul regulamentului citat anterior.

Găsiți mai jos documentele-cheie ale sistemului EMAS. Aceste documente, disponibile în limba franceză, sunt aduse la cunoștința publicului:

 

Politica de mediu enunță principiile și obiectivele generale ale instituției noastre în materie de mediu.

 

Declarația de mediu este undocument destinat publicului și oricărei alte părți interesate, în care organizația noastră își prezintă activitățile, impactul lor asupra mediului, angajamentele asumate pentru a îmbunătăți prestațiile de mediu și eforturile depuse în această privință.

 

În cadrul sistemului său EMAS, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a întocmit, prima dată pentru anul 2010, un prim diagnostic al emisiilor de gaze cu efect de seră generate de activitățile sale. Bilanțul emisiilor de dioxid de carbon face obiectul unei actualizări regulate.

 

Pentru a ameliora performanța energetică a clădirilor și pentru a reduce consumul de energie, precum și emisiile de gaze cu efect de seră în sectorul construcțiilor, Marele Ducat al Luxemburgului aplică o reglementare referitoare la performanța energetică a clădirilor.

Aceasta constituie un temei legal. Certificatul de performanță energetică, denumit de asemenea „pașaportul energetic”, este o marcă a calității pentru performanța energetică a clădirilor.

 

 

 EMAS-icon

Objet de la demande
Langues à traduire bg,es,cs,da,de,et,el,en,it,lv,lt,hu,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,fi,sv
Langues vérifiées
Délai
Numéro de suivi
Commentaires