Trajnostno upravljanje

Evropska unija je vodilna pri sprejemanju zavez na področju varstva okolja na svetovni ravni.

Sodišče Evropske unije kot institucija prav tako namenja veliko pozornost obravnavanju tega vprašanja in se je odločilo trdno in odločno zavezati na tem področju z uporabo sistema ravnanja z okoljem EMAS (Eco Management and Audit Scheme). Luksemburška ministrica za okolje, Carole Dieschbourg, je 15. decembra 2016 potrdila registracijo naše institucije v tem sistemu.

V nadaljevanju so navedeni ključni dokumenti sistema EMAS. Ti dokumenti, ki so na voljo v francoskem jeziku, so dostopni javnosti:

 

Okoljska politika vsebuje splošna načela in splošne cilje naše institucije na področju okolja.

 

Okoljska izjava je dokument, namenjen javnosti in vsem zaintesiranim osebam, v katerem naša organizacija predstavlja svoje dejavnosti, vplive teh dejavnosti na okolje, sprejete zaveze za izboljšanje okoljske učinkovitosti in dosežke na tem področju.

 

Sodišče Evropske unije je v okviru sistema EMAS za leto 2010 izvedlo prvo analizo izpustov toplogrednih plinov, ki jih povzročajo njegove dejavnosti. Bilanca ogljikovih izpustov se redno posodablja.

 

Da bi se izboljšala energetska učinkovitost stavb, znižala poraba energije in zmanjšali izpusti toplogrednih plinov v gradbenem sektorju, Veliko vojvodstvo Luksemburg uporablja predpise o energetski učinkovitosti stavb.

Ti predpisi so zakonska podlaga. Energetska izkaznica, imenovana tudi „energetski potni list“, je oznaka za kakovost energetske učinkovitosti stavb.

 

 

 EMAS-icon

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer