Hållbarhet

Europeiska unionen finns bland dem som ligger längst fram i världen i fråga om miljöskydd.

Europeiska unionens domstol lägger som EU-institution den största vikt vid miljöfrågor och har beslutat sig för att kraftfullt engagera sig på detta område genom att använda miljöledningssystemet EMAS (Eco Management and Audit Scheme). Den 15 december 2006 bekräftade Carole Dieschbourg, den luxemburgska miljöministern, anslutningen av institutionen till EMAS-förordningen.

Nedan anges de huvudsakliga handlingarna rörande EMAS-systemet. Dessa handlingar, vilka är avfattade på franska, finns tillgängliga för allmänheten:

 

I miljöpolicyn anges domstolens principer och allmänna mål i miljöhänseende.

 

Miljödeklarationen är ett dokument riktat till allmänheten och alla övriga berörda, i vilken domstolen redogör för sin verksamhet, dess påverkan på miljön, de åtaganden som gjorts för att förbättra insatserna för miljön och de åtgärder som vidtagits i detta hänseende.

 

Europeiska unionens domstol upprättade inom ramen för EMAS-systemet för första gången år 2010 en första prognos över de utsläpp av växthusgaser som domstolens verksamhet ger upphov till. Denna prognos av domstolens koldioxidavtryck revideras regelbundet.

 

I syfte att förbättra energiprestandan hos byggnader och minska energiförbrukningen och utsläppen av växthusgaser inom byggnadssektorn har Luxemburg antagit bestämmelser om byggnaders energiprestanda.

Dessa bestämmelser är rättsligt bindande. Energicertifikatet, även kallat energipass, är en kvalitetsstämpel för byggnaders energiprestanda.

 

 

 EMAS-icon

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer