CURIA
rss
avancerad sökning
Hållbarhet

Europeiska unionen finns bland dem som ligger längst fram i världen i fråga om miljöskydd.

Europeiska unionens domstol lägger som EU-institution den största vikt vid miljöfrågor och har beslutat sig för att kraftfullt engagera sig på detta område genom att använda miljöledningssystemet EMAS (Eco Management and Audit Scheme).

Europeiska unionens domstol har inom denna ram år 2010 upprättat en första prognos över de utsläpp av växthusgaser som domstolens verksamhet ger upphov till. Denna prognos av domstolens koldioxidavtryck har reviderats år 2011 och år 2012.

Rapporterna om domstolens koldioxidavtryck, vilka är avfattade på franska, finns tillgängliga för allmänheten.

fleche D Rapport diagnostic et recommandations - Version finale pdf icon EMAS-icon
fleche D Mise à jour de postes clés du diagnostic et pistes d'amélioration des données pdf icon
fleche D Europeiska unionens domstols miljöpolicy pdf icon
(OBS! Denna publikation finns endast tillgänglig på franska)
 

.