Direktoratet for Kommunikation

Direktoratet for Kommunikation står for alle institutionens arrangementer og aktiviteter, der vedrører kommunikation og oplysning, både internt og eksternt. Direktoratet består af tre kontorer:

Presse og information 

Kontoret for Presse og Information er hovedsagelig ansvarlig for kommunikationen vedrørende Domstolens judicielle virksomhed og forholdet til pressen. Kontoret udarbejder og offentliggør pressemeddelelser om de domme og forslag til afgørelse, der måtte vække borgernes eller mediernes interesse, og/eller som har en vigtig social eller økonomisk betydning. Kontoret varetager forholdet til pressen og meningsdannere og besvarer borgernes anmodninger om oplysninger. Kontoret arrangerer hvert år institutionens »Åbent hus«-dag.

Mere om: - Pressebetjening

Aktindsigt

Kontoret for Aktindsigt er for det første ansvarlig for forvaltningen af alle begæringer om aktindsigt i administrative dokumenter fra Domstolen. Desuden koordinerer dette kontor, i samarbejde med Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze, forvaltningen af institutionens historiske arkiver og tager sig af begæringer om aktindsigt i disse arkiver.

Publikationer og elektroniske medier

Kontoret for Publikationer og Elektroniske Medier koordinerer institutionens offentliggørelsespolitik. Kontoret er ansvarligt for alle institutionens eksterne informationsprodukter, bl.a. webstedet Curia, årsrapporten og diverse informationsbrochurer. Kontoret er ligeledes ansvarlig for den interne kommunikation og bestyrer, sammen med andre tjenestegrene, institutionens intranet.