Материали от колоквиума

actes du colloque 2015curia smallПрез пролетта на 2015 г. бе публикуван Liber amicorum на г н Vassilios Skouris, озаглавен „Съдът на Европейския съюз през периода, през който Vassilios Skouris е негов председател (2003-2015)", в който са събрани статии по широк кръг актуални теми на правото на Съюза.

Церемонията по връчването на Liber amicorum на председателя Skouris се състоя на 8 юни 2015 г. в палатата на Съда на Европейския съюз в Люксембург в рамките на колоквиум, в който взеха участие видни юристи.

 

 

 

За повече информация:

Прессъобщение

Материали от колоквиума

 

 

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer